PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Grupporträtt av officerare och soldater vid Västgöta regemente I 6, 1884.

Grupporträtt av officerare och soldater vid Västgöta regemente I 6, 1884.