The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Gruppe ukjente kvinner og barn ute ved skolehuset i Skudneshavn.

Similar

Gruppe ukjente kvinner og barn ute ved skolehuset i Skudneshavn.

Explore more

norge
norge
rogaland
rogaland
karmøy
karmøy
karmoy
karmoy
skudesneshavn
skudesneshavn
barn
barn
hans emil erichsen 1842 1918
hans emil erichsen 1842 1918
levnetsbeskrivelser
levnetsbeskrivelser
sosiale relasjoner og grupper
sosiale relasjoner og grupper
barndom
barndom
anno domkirkeodden
anno domkirkeodden
children
children
childhood
childhood
karma
karma
life descriptions
life descriptions
norway
norway
shootout
shootout
social relations and groups
social relations and groups
high resolution
high resolution
woman photograph
woman photograph
women
women
female portrait
female portrait
child
child
outdoors
outdoors
outside
outside
group
group
woman
woman