The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Göteborg - KMB - 16001000228404

Similar

Göteborg - KMB - 16001000228404

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Svenska Amerika Liniens M/S Stockholm vid kaj. I bild: Thore Bruno.
Motiv: Göteborg
Nyckelord: Riksintressen

Kategori: Sjöfart, Hamnmiljöer

date_range

Date

01/05/1948 - 31/05/1948
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden