The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Göteborg - KMB - 16001000225488

Similar

Göteborg - KMB - 16001000225488

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Skansen Kronan
Motiv: Göteborg
Nyckelord: Byggnadsminnen, Riksintressen

Kategori: Stadsmiljö, Skans

date_range

Date

1944
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden