The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Göteborg - KMB - 16001000225428

Similar

Göteborg - KMB - 16001000225428

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Götaplatsen med Konstmuseet och Konsthallen. Till höger Konserthuset. Återfotografering år 2010: se bild nr ND32629a
Motiv: Göteborg
Nyckelord: Riksintressen

Kategori: Stadsmiljö, Museum

date_range

Date

1944
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden