The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Гордијан III – сребрни антонинијан 9 a

Similar

Гордијан III – сребрни антонинијан 9 a

description

Summary

Српски / srpski: Obv. IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG (Биста под драперијом и оклопом, на глави зракаста круна, надесно)
Rev. AETERNITATI AVG (Сол са зракастом круном стоји налево, десна рука подигнута (салутира), a у левој носи глобус)
RIC IV/3 83
Рим 241-243. год. н.е.

Инв. бр. 9

date_range

Date

2016
create

Source

Народни музеј Зрењанин
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

serbia
serbia