The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Glanshammars kyrka - KMB - 16000200051768

Similar

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200051768

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Detalj av Madonnaskåp. Svenskt arbete, 1500-1510.
Kategori: (05) Skulpturer

date_range

Date

1960
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden