The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Glanshammars kyrka - KMB - 16000200049565

Similar

Glanshammars kyrka - KMB - 16000200049565

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Kalkmålning av Maria och Josef i Betlehem, från 1589. Efter restaurering.
Kategori: (03) Kalkmålningar

date_range

Date

1910
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden