The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Gjøngehøvdingen 054 - Drawing. Public domain image.

Similar

Gjøngehøvdingen 054 - Drawing. Public domain image.

description

Summary

Dansk: Illustration af Poul Steffensen til Carit Etlars roman Gjøngehøvdingen, der foregår under den Første Karl Gustav-krig i 1657-1658. Kaptajn Manheimer, a tysk lejesoldat i den svenske hær, og gøngehøvdingen Svend Poulsen. Svend Poulsen giver sig ud for at være en graver, der fører Manheimer ned i gravkammeret under Vor Frue Kirke i Vordingborg. Svend Poulsen (ca. 1610 - ca. 1679) var en virkelig person, men historien er fiktion.
English: Illustration by Poul Steffensen from the Danish novel Gjøngehøvdingen by Carit Etlar which takes place during the Dano-Swedish War in 1657-1658. Captain Manheimer, a German mercenary hired by the Swedish Army, and Svend Poulsen, Gøngehøvdingen. Svend Poulsen pretends to be a sexton, who leads Manheimer down in the burial chamber of Vor Frue Kirke in Vordingborg. Svend Poulsen (app. 1610 - app. 1679) was a real person but the story is fiction.

date_range

Date

1909
create

Source

"Gjøngehøvdingen" by Carit Etlar (Carl Brosbøll, 1816-1900). Original from 1853, here reprint from 1909 by V. Pios Boghandel.
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

drawings of soldiers
drawings of soldiers