PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Gedenkpenning in nagedachtenis van de Slag bij Waterloo met de Duke of Wellington en Gebhard von Blücher te paard en daaromheen de bestorming van de Olympus door negentien reuzen

Gedenkpenning in nagedachtenis van de Slag bij Waterloo met de Duke of Wellington en Gebhard von Blücher te paard en daaromheen de bestorming van de Olympus door negentien reuzen