The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Gävle - KMB - 16001000329104 Gävleborg Sweden

Similar

Gävle - KMB - 16001000329104 Gävleborg Sweden

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Åparti med rådhuset.
Motiv: Gävle
Nyckelord: Riksintressen

Kategori: Stadsmiljö, Rådhus

date_range

Date

1920 - 1959
create

Source

Sswedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden