The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Gåsborns kyrka - KMB - 16000200145667

Similar

Gåsborns kyrka - KMB - 16000200145667

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Den gamla 1600-talskyrkan, nedbrunnen 1927, mot sydväst.
Kategori: (01) Exteriörer

date_range

Date

1920 - 1940
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden