The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Foto tekst afgeplaktepagi-001

Foto tekst afgeplaktepagi-001

description

Summary

Nederlands: Tweede afgeplakte pagina dagboek Anne Frank.
EEN MAN EN EEN VROUW HADDEN SAMEN VERKERING GEHAD, EN NA EEN PAAR MAANDEN WERD DE BUIK VAN DE VROUWVERONTRUSTEND DIK, TOEN LIET DE MAN EEN DOKTER KOMENDIE ZEI: ALLES LUCHT MEVR. ALLES LUCHT!!!! DAAROP ANTWOORDDE DE MAN: “IK POMP TOCH GEEN LUCHT?Ik verbeeld mij weleens dat iemand bij mij zoukomen en mij zou vragen hem over seksuele onderwerpen in te lichten, hoe zou ik dat dandoen? Hier is het antwoord:Een vrouw wordt omstreeks haar 14e jaar ongesteld, dat is dan het teken dat zij rijp is ommet een man verkering te hebben maar datdoet men natuurlijk niet voor men getrouwdis. Als men getrouwd is kan men het wel doen,men kan zelf ook regelen of men kinderen wilhebben of niet als men wel wil gaat de manop de vrouw liggen en doet het m. zaad in devr. schede, dat gebeurt door ritmische bewegingen. Als men geen kinderen wil hebben, neemtde vrouw een innerlijk middel en dat helptdan, het kan natuurlijk ook wel eens mis- lukken, maar als men wel kinderen wil krijgenkan dat ook weleens niet. Een man vindt ditsamenleven een genot en heeft er ook een drangnaar een vrouw minder maar ook. Alle man-nen als ze normaal zijn gaan met vrouwen,op straat spreken zulke vrouwen hun dan welaan en dan gaan ze samen. In Parijs zijn daargrote huizen voor. Papa is er geweest. OomWalter is niet normaal. Meisjes verkopendit.

Anne Frank (1929—1945), Jewish girl whose diary of her family’s two years in hiding during the German occupation of the Netherlands became a classic of war literature. Early in the Nazi regime of Adolf Hitler, Anne’s father, Otto Frank (1889–1980), a German businessman, took his wife and two daughters to live in Amsterdam. In 1941, after German forces occupied the Netherlands, Anne was compelled to transfer from a public school to a Jewish one. On June 12, 1942, she received a red-and-white plaid diary for her 13th birthday. That day she began writing in the book: “I hope I will be able to confide everything to you, as I have never been able to confide in anyone, and I hope you will be a great source of comfort and support.”

label_outline

Tags

date_range

Date

28/09/1942
create

Source

Wikimedia Commons
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

diary of anne frank
diary of anne frank