PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Flygplansbygge. Stommen till civilflygplanet Holmberg Racer har satts ihop i en verkstad. Flygplanstillverkaren George Holmberg står vid ena flygplansvingen.