The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Ett svep över kaffeborden vid uppvaktningen av överste Erik Cavalli.OBS. 4 bilderBild 1: Frv maskinchefen Gustaf Öqvist, överste Stig Colliander, förvaltare Sven Johansson, tekniker Lars-Erik Eriksson och rustmästare Erhardt Isacsson.Bild 2: Frv. major Allan Sjöberg, överstelöjtnant Tore Paulsson och kapten Lars Hultstrand.Bild 3: Frv. löjtnant Lennart Wallin och fanjunkare Tage BerglundBild 4: Frv. överstelöjtnant Ragnar Tauvon, förvaltare Nils Grehn och rustmästare Kurt Lanzén.

Explore more

stig colliander 1916 2014
ragnar tauvon 1919 1979
sverige
södermanland
sodermanland
strängnäs
strangnas
militär
militar
evert wahlberg 1924 1999
södermanlands regemente p 10 1963 2005
sodermanlands regemente p 10 1963 2005
arsenalen
arsenal
military
string nose
sweden
swedish army
captain
leutnant
army
technology