PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Eslöv gamla järnvägsstation, ersatte 1866 den ursprungliga stationen från 1858. Revs 1914 i samband med byggnationen av en nytt stationshus. Här sedd från bangården.I Bakgrunden syns Nilssons Hotell och Jernvägshotel.

Eslöv gamla järnvägsstation, ersatte 1866 den ursprungliga stationen från 1858. Revs 1914 i samband med byggnationen av en nytt stationshus. Här sedd från bangården.I Bakgrunden syns Nilssons Hotell och Jernvägshotel.