PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
En grupp av officerare och andra män poserar framför officerssalongen på Malmen. Avfotografering av bild ur tryck.

En grupp av officerare och andra män poserar framför officerssalongen på Malmen. Avfotografering av bild ur tryck.