PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Elever vid vicekorpralskolan på F 3 Östgöta flygflottilj, 1943. Grupporträtt framför byggnad.

Elever vid vicekorpralskolan på F 3 Östgöta flygflottilj, 1943. Grupporträtt framför byggnad.