PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Elever vid korpralskolan på F 3 Östgöta flygflottilj, 1942. Elva stycken elever. Grupporträtt framför byggnad.

Elever vid korpralskolan på F 3 Östgöta flygflottilj, 1942. Elva stycken elever. Grupporträtt framför byggnad.