The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Eksteriør, gardsbruk. Ulven, Ringsaker. Folk på tunet. De eldste er gårdbruker Mons Olsen (1824-1892) og hustru Kristiane Hornsdatter Dahl (1830-1899). Vannrenner av tre for transport av vann fra brønn til fjøs.

Explore more

norge
hedmark
ringsaker
ring
ulven
eksteriør
eksterior
gardstun
folk
anno domkirkeodden
ukjent
levnetsbeskrivelser
bygninger
boliger
uthus
bebyggelsesmønster
bebyggelsesmonster
menneskelige relasjoner
sosiale relasjoner og grupper
settlement pattern
housing
buildings
exterior
people
farthstun
life descriptions
human relationships
norway
social relations and groups
wolf
outbuildings
high resolution
exterior view
barn
farm
agriculture
shed
residence
water
transportation