PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Ekebybruk järnvägsstation uppfördes 1912 av Uppsala - Enköpings Järnvägar. Den var belägen alldeles intill tegel- och keramikbruket Ekeby Bruk, som syns till vänster. Järnvägen anslöt här till Ekeby Bruks industrispår.

Ekebybruk järnvägsstation uppfördes 1912 av Uppsala - Enköpings Järnvägar. Den var belägen alldeles intill tegel- och keramikbruket Ekeby Bruk, som syns till vänster. Järnvägen anslöt här till Ekeby Bruks industrispår.