The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Een seer schone ende suuerlike hystorie van Olyuier van Castillen ende van Artus van Algarbe sijnen lieuen gheselle ende oeck mede van die schone Helena, des Conincs docter van Enghelant

Een seer schone ende suuerlike hystorie van Olyuier van Castillen ende van Artus van Algarbe sijnen lieuen gheselle ende oeck mede van die schone Helena, des Conincs docter van Enghelant

description

Summary

Attributed to David Aubert and to Philippe Camus.
Signatures: a-h⁶ i⁴ k⁶.
Bound with Robert, of Reims, active 12 century. Een genuechlike hystorie vanden edelen Hertoghe Gouaert van Buloen. Antwerp [after 1500].
Library of Congress. Lessing J. Rosenwald collection, 1121
Also available in digital form on the Library of Congress Web site.
LC copy: provenance: duc d'Arenberg.

date_range

Date

01/01/1510
create

Source

Library of Congress
copyright

Copyright info

Public Domain

Explore more

dutch
dutch