The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Dutch military, Albania, WWI - Dmme03

Similar

Dutch military, Albania, WWI - Dmme03

description

Summary

DMM E03

Essad Pasha Toptani, Turhan Pasha Përmeti, Countess Villebrosa (or Princess Sophie?) and General De Veer emerging from Toptani's house. April 1914 (Photo: De Iongh). / Esad pashë Toptani, Turhan pashë Përmeti, Kontesa Villebrosa (ose Princesha Sofi?) dhe Gjenerali De Veer duke dalë nga shtëpia e Esat Toptanit në Durrës. 1914 (Foto: De Iongh).

date_range

Date

1914
create

Source

albanianphotography.net
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

dutch military mission to albania 1913 1914
dutch military mission to albania 1913 1914
essad pasha
essad pasha
willem de veer
willem de veer
albania
albania
wwi
wwi
dutch military
dutch military