The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Detaljbild som visar galjonsfiguren av Linjeskepp Stockholm monterad på fartyget. Figuren framställer Erik den helige, Stockholm skyddshelgon. Foto är tagen underifrån och frontal framför skeppet förstäv.