PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Det första stationshuset i Väring uppfördes 1859. Två tillbyggnader i södra änden utfördes under 1880- och 1890-talen. Under 1947-48 byggdes ett nytt stationshus (en våning i tegel), som togs i bruk 14/10 1948. Godsmagasinet är sammanbyggt med stationshuset

Det första stationshuset i Väring uppfördes 1859. Två tillbyggnader i södra änden utfördes under 1880- och 1890-talen. Under 1947-48 byggdes ett nytt stationshus (en våning i tegel), som togs i bruk 14/10 1948. Godsmagasinet är sammanbyggt med stationshuset

 
 

Explorefactory

Exploreplatform