The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Den medeltida kyrkan i Lönsås genomgick år 1777 en omfattande ombyggnad. Man lät då riva norra väggen för att kunna åstadkomma en rejäl breddning av kyrkan. Arbetet med den nya muren startade på våren och byggmästare Petter Östberg hade 6-10 gesäller och dagsverkare från socknen till hjälp. Arbetstiden började kl. 5 på morgonen och slutade kl. 8 på kvällen med en längre middagsrast. Den stora arbetsstyrkan lyckades resa murverket på endast 21 dagar. Något senare uppfördes tornet.

Similar

Explore more

kyrka
kyrka