The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Den äldsta kända bilden av Nydala kloster. Erik Dahlberg tecknar av Nydala inför Suecia antiqua år 1708.

Similar

Explore more

sverige
sverige
jönköping
jönköping
jonkoping
jonkoping
värnamo
värnamo
varnamo
varnamo
västra
västra
vastra
vastra
nydala
nydala
nydala kloster
nydala kloster
jönköpings läns museum
jönköpings läns museum
bostäder
bostäder
bostader
bostader
byggnader för religionsutövning undervisning och kultur
byggnader för religionsutövning undervisning och kultur
bildkonst
bildkonst
housing
housing
jönköping county museum
jönköping county museum
nydal monastery
nydal monastery
sweden
sweden
warnamo
warnamo
western
western
high resolution
high resolution
cloister
cloister
religion
religion
religious buildings
religious buildings
churches
churches
residential buildings
residential buildings
residence
residence
education
education