PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
De nieuwe rijschool - KW 2281 A 136 - page 020

De nieuwe rijschool - KW 2281 A 136 - page 020

 
 
description

Summary

Pages 19 and 20 from De nieuwe rijschool (the new riding school) from 1856


Uw ruiter houdt u wel bedaard.
Ik wil eens zien of andre lieden,
Dan wien u tot berijder strekt,
Gij meerder wederstand zult bieden,
Of soms hun dwang uw toorn verwekt.
Welaan, Pierrot, hier helpt geen beven,
Polichinel, hier geen beklag!
Gij zult mij thans bewijzen geven,
Wat, vriendjes wel uw arm vermag!
En, boertje, hoe 'k u zie verbleeken!
Gij zijt niet beter, dan de rest,
Komt, laat je moed ook eenmaal spreken,
Zoo ras zult gij den hals niet breken,
Allons, courage, doet je best!

date_range

Date

1856
create

Source

Koninklijke Bibliotheek
copyright

Copyright info

public domain