The World's Largest Public Domain Media Search Engine
De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen - waar van 'er veele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, en hun levensgedrag en konstwerken beschreven worden- zynde (14597802087)

Similar

De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen - waar van 'er veele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, en hun levensgedrag en konstwerken beschreven worden- zynde (14597802087)

description

Summary


Identifier: grooteschouburgh02houb (find matches)
Title: De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen : waar van 'er veele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, en hun levensgedrag en konstwerken beschreven worden: zynde een vervolg op het Schilderboek van K. v. Mander ...
Year: 1753 (1750s)
Authors: Houbraken, Arnold, 1660-1719 Mander, Carel van, 1548-1606. Schilderboek
Subjects: Painters Artists
Publisher: In 's Gravenhage : by J. Swart, C. Boucquet, en M. Gaillard
Contributing Library: Getty Research Institute
Digitizing Sponsor: Getty Research InstituteText Appearing Before Image:
egen,ziende datzynKonftlichtmaar als een nagtkaars by de Konftfakkels diehem voorgefteld werden te vergel yken was ant-woorde met een flaauwe ftem, dat hy een Pour-tretfchilder was. Waar op Jordaans de handent zamen ley, en zeide, Bruer ik heb deernis metou, ben dy me van die Martelaren ? ziende op dieverdrietige berifpingen, en flaaffe onderwerpingevan ieders geneigtheid, t geen zulke Schildersniet zelden getrooft moeten wezen, t Geen hyook al in zyn tyd ondervond. Zekere Mevrouw( wier naam ik niet melden wil) die op veere na defchoonfte niet was, liet haar pourtret van hemfchilderen, t welk hy zoo even, als het was metal de pokputten en naden had nagebootfl. Zyopgedaan zag zoo vies als zy wel mogt, zeggen-de tegens hem: Wat Duivel, Maas heb je daarvoor een monjiereuze troony naar my gemaalt! ik be-geer t zoo niet gemaakt te hebben, de honden zou-den f wel nabajjen, zoo f over de ftraat gedragenwierd. Maas, die toen haaft bemerkte wat ervoor hem te doen ftond, zeide: Mevrouw, t en is
Text Appearing After Image:
Schilders en Schilderessen. 277 is nog niet voltooit, en verzogt haar ander-maal te zitten: nam een Vispencee) en verdreefal die pokputten, zette een blos op de wangenen zeide, Mevrouw nu is het gedaan, u believe hetnu eens te zien. Zy het gezien hebbende zeide:Ja, zoo moejt het wezen. Zy nam daar genoegenin toen t er niet geleek. T was al een klugtige fchilderbaas, die, alshem diergelyk een voorwerp voorkwam om af temalen-, t zelve met een doek voor doogen fchil-derde: en gevraagt naar de rede waarom hy zulksdeed, zeide: K maal cCEygenlief de met een blindtdoek mor haar oogen,Waarom ? om dat s altyd zig zelve eerfi heeft bedro-gen.Vorder zeggen wy :Dat een, die van Natuur met fchoonheidisbefchonken.En ziet daf alle met verwondring haar belonken,Daar groots op is, word nog gebillykt, of gedult;Maar dat een leelykbek, zwart, krepel en gebult,Zig zelve fchoon waant, zig verblind fteeds kan beha- gen,En wil dat elk zulks waant, is niet om te verdragen. JOHAN HENRIK ROOS, geboren teFrank-

date_range

Date

1753
create

Source

Getty Research Institute
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

de groote schouburgh der nederlantsche konstschilders 1753
de groote schouburgh der nederlantsche konstschilders 1753