PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Collectie NMvWereldculturen, TM-60060960, Foto 'Optocht tijdens het eeuwfeest van de rooms-katholieke Sint Bernardusparochie', fotograaf niet bekend, 24-07-1927

Collectie NMvWereldculturen, TM-60060960, Foto 'Optocht tijdens het eeuwfeest van de rooms-katholieke Sint Bernardusparochie', fotograaf niet bekend, 24-07-1927

 
 
description

Summary

Nederlands: Foto'Optocht tijdens het eeuwfeest van de rooms-katholieke Sint Bernardusparochie'Onder de kop het "Eeuwfeest van de St. Bernardusparochie te Bonaire" berichtte de krant Amigoe op 16 juli 1927 het volgende:
"Zondag 24 Juli a.s. viert de parochie van den H. Bernardus te Kralendijk, Bonaire, haar 100 jarig bestaan. Op dien dag zal het 100 jaar geleden zijn, dat de eerste vaste Pastoor van Kralendijk, de Zeereerw. Heer Bernardus Eisenbeil, er voet aan wal zette, om er zijn apostolischen arbeid te beginnen. Geheel de parochie van de Playa op Bonaire is in de weer, om dezen dag zoo feestelijk mogelijk te herdenken. De aloude kerk is in- en uitwendig verfraaid en vernieuwd, door de hulp en medewerking der parochianen en vele goede vrienden op Curaçao. De Zeereerw. Pastoor L. van Hegelsom is Donderdag per "Fedalma" naar Bonaire vertrokken, om in een Triduum de parochianen op dit feest voor te bereiden.
Op den dag van het feest zelf, zal Mgr. Vuylsteke om 9 uur een Pontificale Hoogmis celebreeren, waarna om 11 uur de plechtige receptie in de pastorie zal plaats hebben. Des namiddags om half vier heeft er een historische optocht plaats, waarin de voornaamste feiten uit de geschiedenis van de parochie der Playa zullen worden voorgesteld. Om 7 uur 's avonds zal Mgr. wederom een plechtig Lof celebreeren, waaronder de Eerw. Pater I. Verriet de feestrede zal houden. Na het Lof zal het muziekkorps van Scherpenheuvel een soirée geven, waaronder vuurwerk zal ontstoken worden.
Dinsdagavond zullen de kinderen van de Fratersschool in de koraal der school het blijspel "De wraak der Kabouters" opvoeren. Woensdag morgen zijn er volkspelen voor de kinderen der fratersschool, terwijl 's avonds een club van jongedames het treffend tooneelspel "Hertogin Hedwig" zullen opvoeren. Donderdag morgen zijn er volkspelen voor de meisjes der Zusterschool, terwijl des 's avonds nogmaals "De wraak der Kabouters" wordt opgevoerd. Vrijdag avond een herhaling van het tooneelspel: "Hertogin Hedwig." Zondag zal er om 4 uur een potpourri zijn voor de schoolkinderen en 's avonds soirée.
Naar wij vernemen zal Mgr. Vuylsteke en gezelschap per S.S. "Midas" Zaterdag 23 Juli 's avonds naar Bonaire vertrekken. Per zelfde gelegenheid gaan ook een groot aantal passagiers van Curaçao, het Hoofdbestuur als deputatie van den C.R.K. Volksbond, vergezeld door het muziekkorps "Excelsior. Het muziekkorps van Scherpenheuvel zal Vrijdag a.s. per "Fedalma" vertrekken. Het feest belooft schitterend te worden, een schitterende manifestatie van Roomsch geloof en Roomsch enthousiasme."

De foto op deze prentbriefkaart is gemaakt tijdens de historische optocht van 24 juli. Overigens is op de achtergrond de Protestantse kerk te zien.24-07-1927Afmetingen van het werk: 8,2 x 11,3cm (3 1/4 x 4 7/16in.)English: Procession during the centenary celebrations of the Roman Catholic St. Bernardus parish

date_range

Date

1920
create

Source

View this image on the website of the Nationaal Museum van Wereldculturen
copyright

Copyright info

public domain