The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Burträsks gamla kyrka - KMB - 16000200156887

Similar

Burträsks gamla kyrka - KMB - 16000200156887

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Kyrkan från söder. Foto av teckning, 1837. Ur C.J.F. Plagemanns resor.
Kategori: (01) Exteriörer

date_range

Date

1920 - 1940
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden