The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Bjurum, Hångers kyrkplats (gamla kyrkan) - KMB - 16000200164664

Similar

Bjurum, Hångers kyrkplats (gamla kyrkan) - KMB - 16000200164664

description

Summary

Notera Av dokumentationsskäl har originalbeskrivningen från Riksantikvarieämbetet behållits. Tillrättalägganden och alternativa beskrivningar bör införas separat från nedanstående information.Felaktigheter kan även anmälas till denna sida.Gravmonument, över "Kung Inge". Tryck av teckning ur Hilder Werners Gravstenar från Medeltiden i Westergötland.
Kategori: (09) Gravar

date_range

Date

1920 - 1940
create

Source

Swedish National Heritage Board
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

sweden
sweden