picryl logo
PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Bjønnåssetra sommeren 1958. Bildet er tatt utenfor fjøset, f. v. Martha Mathisen, Fritjof Mathisen og barnebarnet Jan Pedersen. Martha og Fritjof drev sætra på Bjønnåsen i 15 somre. Mjølka ble solgt som nysilt til hyttefolk på Bjønnåsen og omegn. Martha hadde også rømme, pultost og surmøsmør til salgs. det var sæterlaget til Kirkekretsen Småbrukerlag som sto bak sæterdrifta på Bjønnåsen. De bygget opp både nytt størhus og fjøs som sto ferdig i 1948.. Dette var på sæterløkkene til Jevanol, Gudsås som ikke lenger hadde igjen hus på løkkene.

Bjønnåssetra sommeren 1958. Bildet er tatt utenfor fjøset, f. v. Martha Mathisen, Fritjof Mathisen og barnebarnet Jan Pedersen. Martha og Fritjof drev sætra på Bjønnåsen i 15 somre. Mjølka ble solgt som nysilt til hyttefolk på Bjønnåsen og omegn. Martha hadde også rømme, pultost og surmøsmør til salgs. det var sæterlaget til Kirkekretsen Småbrukerlag som sto bak sæterdrifta på Bjønnåsen. De bygget opp både nytt størhus og fjøs som sto ferdig i 1948.. Dette var på sæterløkkene til Jevanol, Gudsås som ikke lenger hadde igjen hus på løkkene.