The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Bižaravičy, Orda. Біжаравічы, Орда (1938) (3)

Similar

Bižaravičy, Orda. Біжаравічы, Орда (1938) (3)

description

Summary

Беларуская (тарашкевіца): Біжаравічы (Bižaravičy), сядзіба Ордаў (Orda)

date_range

Date

1938
create

Source

Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz. 1 [Wielkie Księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia]. T. 2, Województwa brzesko-litewskie, nowogródzkie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. S. 23. К. Шастоўскі, Radzima.org
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

historical images of bizaravicy
historical images of bizaravicy