PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Media Search Engine
Biblioteket mot kaserngården. Bedömt 1920–30-tal.Lägg märke till den akustiska resegrammofonen i bortre vänstra hörnet.