The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Biblia to iest ksiegi Starego y Nowego przymierza 1572 (64109275)

Similar

Biblia to iest ksiegi Starego y Nowego przymierza 1572 (64109275)

description

Summary

Polski: Adres wydawniczy: [Nieśwież ; Zasław] : Drukowano w drukarni y nakładem godney pamięci Pana Macieja Kawieczyńskiego Starosty Nieświskiego : A skończono za pilnym staraniem (pośmierci iego) y nakładów dołożeniem braciey iego, Pana Hektora y Pana Albrychta Kawieczyńskich, : przez Daniela drukarza z Łęczyce. 15 VI [-post 30 VI] 1572)Współtwórcy: Budny, Szymon (ca 1530-1593). Tł.,Radziwiłł, Mikołaj (1512-1584). Adr. ded.,Kawieczyński, Maciej (?-1572?). Wyd.,Daniel z Łęczycy (ca 1530-ca 1600). Druk.,Kawieczyński, Hektor. Wyd.,Kawieczyński, Albrecht. Wyd.Opis fizyczny: Wol. (k.[12], 1-468, sygn.A⁴,b-c⁴,A-Z⁸,Aa-Vv⁸,Xx⁴,Yy-Zz⁸,AA-NN⁸ ; 1-86, 86-121, sygn. a-o⁸,p¹⁰ ; 1-90, 90-143, sygn. A-S⁸,T⁶; [6] k. ; 4°

date_range

Date

1572
create

Source

National library in Warsaw
copyright

Copyright info

Public Domain

Explore more

biblia to iest ksiegi starego y nowego przymierza 1572
biblia to iest ksiegi starego y nowego przymierza 1572