The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Bi đình tưởng niệm Chiến sĩ trận vong tại Hà Nội, thời Pháp thuộc

Similar

Bi đình tưởng niệm Chiến sĩ trận vong tại Hà Nội, thời Pháp thuộc

description

Summary

Tiếng Việt: Bi đình (nhà bia có mái) tưởng niệm Chiến sĩ trận vong trong cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đặt tại khu vực Vườn hoa Chi Lăng tức Quảng trường René-Robin do người Pháp xây dựng vào đầu thế kỷ 20, nay đổi tên thành Công viên Lê Nin (Hà Nội).

date_range

Date

1920
create

Source

HANOI 1920-1929 - Monument des tirailleurs tonkinois
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

vietnam
vietnam