PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Befäl vid Wadsbo skvadron av Livregementets husarer år 1894.För namn, se bild nr. 2.

Befäl vid Wadsbo skvadron av Livregementets husarer år 1894.För namn, se bild nr. 2.