The World's Largest Public Domain Media Search Engine
BASA-880K-1-105-43-Petar Raychev

Similar

BASA-880K-1-105-43-Petar Raychev

description

Summary

Български: Снимка на Петър Райчев с чешките оперни певци Стефан (Хоце и Ярла Кочова) в Прага.
English: Petar Raychev and czech actor Stefan Kochov and actress Jarla Kochova, Praga
Հայերեն: Պետր Ռայչևը և չեխ դերասան Ստեֆան Կոչովը և դերասանուհի Յառլա Կոչովան Պրահայում

date_range

Date

1933
create

Source

Bulgarian Archives State Agency
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

bulgaria
bulgaria