The World's Largest Public Domain Media Search Engine
BASA-880K-1-105-29-Petar Raychev

Similar

BASA-880K-1-105-29-Petar Raychev

description

Summary

Български: Снимка на тенора Петър Райчев с български студенти пред Оперния театър в Прага.
English: Petar Raychev and bulgarian students in Prague
Հայերեն: Պետր Ռայչևը և բուլղարացի ուսանողները Պրահայում

date_range

Date

1931
create

Source

Bulgarian Archives State Agency
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

bulgaria
bulgaria