The World's Largest Public Domain Media Search Engine
BASA-44K-1-1-5-Sirak Skitnik, Национална библиотека на България

Similar

BASA-44K-1-1-5-Sirak Skitnik, Национална библиотека на България

description

Summary

Български: Илюстрация от Сирак Скитник към книгата „Неродена мома“ от Ран Босилек
Техника: акварел
Материал: картон
Размер в cm: 31/45
Особености: подпис

Произход: Личен фонд на Сирак Скитник

date_range

Date

1926
create

Source

Bulgarian Archives State Agency
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

bulgaria
bulgaria