The World's Largest Public Domain Media Search Engine
BASA-1154K-1-344-60-Ekaterina Zlatareva

Similar

BASA-1154K-1-344-60-Ekaterina Zlatareva

description

Summary

Български: Снимка на българската актриса Екатерина Златарева (1868-1927) в ролята на Матрьона в „Силата на мрака“ от Лев Толстой.
English: Bulgarian actress Ekaterina Zlatareva (1868-1927)
Հայերեն: Բուլղարացի դերսանուհի Եկատերինա Զլատարևան (1868-1927) Մատրիոնի դերում Լև Տոլստոյի պիեսում

date_range

Date

01/03/1915
create

Source

Bulgarian Archives State Agency
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

bulgaria
bulgaria