PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Bangård och stationshus vid Emmaboda järnvägsstation. Personalen står på perrongen. Godsmagasinet till vänster.

Bangård och stationshus vid Emmaboda järnvägsstation. Personalen står på perrongen. Godsmagasinet till vänster.