The World's Largest Public Domain Media Search Engine
Aubrey Beardsley - The Yellow Book, An Illustrated Quarterly, April 15, 1894

Similar

Aubrey Beardsley - The Yellow Book, An Illustrated Quarterly, April 15, 1894

description

Summary

Aubrey Beardsley - The Yellow Book, An Illustrated Quarterly, April 15, 1894
Identifier: skmtbildenochd00lauruoft (find matches)
Title: Skämtbilden och dess historia i konsten
Year: 1910 (1910s)
Authors: Laurin, Carl Gustaf Johannes, 1868-1940
Subjects: Caricature -- History Caricature and cartoons, European -- History Wit and humor, Pictorial -- History
Publisher: Stockholm : P. A. Norstedt
Contributing Library: Robarts - University of Toronto
Digitizing Sponsor: MSN

Text Appearing Before Image:
tt Mefistofeles skullevid deras åsyn ångra sitt tänkespråk: »Je mehr Fleisch je mehrSunde.» I sitt novellfragment Under the Hill beskrifver Beardsleysin längtan efter den ytterst förfinade njutningen, konstfullt hop-bryggd af lek och smärta, af lättsinniga kyssar, djupa orgel-toner och hysteriska skratt. Där har han i ord sagt hvad hanvill i sina bilder. Det hela är romantik och med en bismak afromantisk ironi på botten. — Scenens overklighet lockar honom,mest dock den hvite pierrot, hvars stiliserade gester och stereo-typa repliker ibland afbrytas af en äkta rörelse, af ett tonfallskälfvande af ängest eller begär, som kan öfverrumpla den mestskeptiske åskådare. Baudelaires titel »Les paradis artificiels» kan utan omskrif-ningar tillämpas på Beardsleys teckningar. Man gör upp sina idéer om hur ett paradis rätteligen börvara på mycket olika sätt. Nordbon tänkte sig Valhall medrika tillfällen till slagsmål och stekt skinka i obegränsade mängder. S30
Text Appearing After Image:
Pr\\CEL PIVE SHILLINGS ELhIN /»\ATHEW/3AND JOH^y LANE.TXE BODLEV HE AOVIGO ST. LONDON APf^lL IS»-nDCCCXCIV. 410. Omslaget på prospektet till tipskkiften The Vellow Book. Teckning af Aubrey Beardsley. 531 ENGLAND.

Aubrey Beardsley (1872–1898), he leading English illustrator of the 1890s and, after Oscar Wilde, the outstanding figure in the Aestheticism movement. Drawing was a strong interest from early childhood, and Beardsley practiced it while earning his living as a clerk. Beardsley’s meeting with the English artist Sir Edward Burne-Jones in 1891 prompted him to attend evening classes at the Westminster School of Art for a few months, his only professional instruction.

date_range

Date

1910
create

Source

Wikimedia Commons
copyright

Copyright info

Public Domain

Explore more

aubrey beardsley
aubrey beardsley