PICRYL
PICRYLThe World's Largest Public Domain Source
Arbete vid stationshus och olycksplats efter urspårning av godsvagn.

Arbete vid stationshus och olycksplats efter urspårning av godsvagn.