The World's Largest Public Domain Media Search Engine
An Nan Lai Wei Tu Ce - A drawing of a group of people on a boat

Similar

An Nan Lai Wei Tu Ce - A drawing of a group of people on a boat

description

Summary

The picture describes the Annamese monarch Mạc Thái Tổ (莫太祖, 1483 - 1541) offered tribute to Ming Dynasty's envoy.Tiếng Việt: Một họa phẩm được in trong cuốn An Nam lai uy đồ sách: Người đứng trong chính điện là sứ thần triều Minh, người lạy chào là Thái thượng hoàng Mạc Đăng Dung (dòng chữ: Ngụy vương Mạc Đăng Dung / 偽王莫登庸); địa điểm này là trấn Nam Quan, năm 1540.

date_range

Date

1600 - 1700
create

Source

Wikimedia Commons
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

m c dang dung
m c dang dung