The World's Largest Public Domain Media Search Engine
AMH-7690-NA Floor plan of the fort to be built at Tacorary

Similar

AMH-7690-NA Floor plan of the fort to be built at Tacorary

description

Summary

Nederlands: Plattegrond van het nieuw te bouwen fort te Tacorary.
Plan vande platte grond des niew te bouwene Fortres tot Taccorarij op Guinea in Afrika.
Titel catalogus Leupe (NA): Plan vande platte grond des niew te bouwene Fortres tot Taccorary op Guinea in Afrika.
Rechtsboven: Dit Renvoij is gecopieert na 't origineel. / Duplicaat C:C:.
Legenda: [1 tot en met 26].
Notities verso: No. 39 Platte grond van een te bouwen Fortres op de kust van Guinea te Taccorarij. Register 8, Deel 1, Folio 36, Portefeuille .. [geschreven op een blauw etiket] / 457 [in potlood] / Duplicaaten C:C:
Rechtsonder: No: 6.

Op verschillende plekken op de kaart: 757 [in potlood].
English: Floor plan of the fort to be built at Tacorary.
Plan vande platte grond des niew te bouwene Fortres tot Taccorarij op Guinea in Afrika.
Title in the Leupe catalogue (NA): Plan vande platte grond des niew te bouwene Fortres tot Taccorary op Guinea in Afrika.
Top right: Dit Renvoij is gecopieert na 't origineel. / Duplicaat C:C:.
Key: [1 through 26].
Notes on reverse: No. 39 Platte grond van een te bouwen Fortres op de kust van Guinea te Taccorarij. Register 8, Deel 1, Folio 36, Portefeuille .. [inscribed on a blue label] / 457 [in pencil] / Duplicaaten C:C:
Bottom right: No: 6.

Inscribed in various places on the chart: 757 [in pencil].

date_range

Date

1774
create

Source

Atlas of Mutual Heritage
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

geography
geography