The World's Largest Public Domain Media Search Engine
AMH-7288-KB Map of Pernambuco and Tamarica

Similar

AMH-7288-KB Map of Pernambuco and Tamarica

description

Summary

Nederlands: Kaart van Pernambuco en Tamarica.
Pernambuca / I. Tamarica.
De legenda in de banderole is verklaard door middel van symbolen.
Legenda rechtsonder: a. Ilha dos cedros, ou d'ant:o Vaaz. / b. Citade Maurtia, v. Maurits Stadt. c. F. Frederick Henrick, V: Vyfhoeck. / d. F. Ernestus, daer by Vryburg ligt. / e. F. Waerdenberg, v. dryhoeck. / f. Stede Reciff. / g. Watercasteel, v. Castello do mar. / h. Castello de S. Iorge, v. Landtcasteel. k. Fort de Bruyn. / l. F. Ioffrou de Bruyn. / m. F. Prins Willem aen R. dos Affogados. / n. Rio dos Afogados. / o. Teiibipio, eene rivier. / p. Capiibari, een rivier. / q. Iabebiri, een rivier.
Legenda links: 1. Guaibitingamiri. / 2. Fonte de S. Thomé. / 3. R. Tapado. / 4. R. de Graspar Gonçalo.
I. XII. Ianuarij an. MDCXL. conflixit Primo cum Hollandorum claße, Hispanica, hac altitudine ex adverso I. Tamarica.
De kaart is overgenomen in de 'Atlas Maior' van Joan Blaeu (1665).
Op de kaart staan de wapens van Pernambuco en Itamaracá.
Bijna het gehele bovenste gedeelte van de kaart wordt ingenomen door een tekening van een suikerrafinaderij met op de achtergrond huizen van Europese kolonisten.
Onderaan rechts een afbeelding van de eerste dag van de zeeslag tussen de Nederlandse en Spaanse vloten op 12 januari 1640.
De rest van de zeeslag en het laatste deel van de suikermolen staan op de volgende kaart: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1043 B 14, na p. 68.
Deze kaart is te verbinden met: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1043 B 14, na p. 28; Idem, inv. nr. 1043 B 14, na p. 38, 2, en Idem, inv. nr. 1043 B 14, na p. 68.

Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 1049B13_095.
English: Map of Pernambuco and Tamarica.
Pernambuca / I. Tamarica.
The key in the scroll is explained by means of symbols.
Key bottom right: a. Ilha dos cedros, ou d'ant:o Vaaz. / b. Citade Maurtia, v. Maurits Stadt. c. F. Frederick Henrick, V: Vyfhoeck. / d. F. Ernestus, daer by Vryburg ligt. / e. F. Waerdenberg, v. dryhoeck. / f. Stede Reciff. / g. Watercasteel, v. Castello do mar. / h. Castello de S. Iorge, v. Landtcasteel. k. Fort de Bruyn. / l. F. Ioffrou de Bruyn. / m. F. Prins Willem aen R. dos Affogados. / n. Rio dos Afogados. / o. Teiibipio, eene rivier. / p. Capiibari, een rivier. / q. Iabebiri, een rivier.
Legenda links: 1. Guaibitingamiri. / 2. Fonte de S. Thomé. / 3. R. Tapado. / 4. R. de Graspar Gonçalo.
I. XII. Ianuarij an. MDCXL. conflixit Primo cum Hollandorum claße, Hispanica, hac altitudine ex adverso I. Tamarica.
The map was reproduced in Joan Blaeu's 'Atlas Maior' (1665).
The map features the coats of arms of Pernambuco and Itamaracá.
Almost the entire top part of the chart is occupied by a drawing of a sugar refinery, with in the background houses of European colonists.
Bottom right a depiction of the first day of the sea battle between the Dutch and Spanish fleets on January 12 1640.
The rest of the sea battle and the remaining part of the sugar mill are shown on the next chart: Koninklijke Bibliotheek, The Hague, inv. nr. 1043 B 14, after p. 68.
This map can be linked with: Koninklijke Bibliotheek, The Hague, inv. nr. 1043 B 14, after p. 28; Idem, inv. nr. 1043 B 14, after p. 38, 2, and Idem, inv. nr. 1043 B 14, after p. 68.

Cf. Koninklijke Bibliotheek, The Hague, inv. nr. 1049B13_095.

date_range

Date

1647
create

Source

Atlas of Mutual Heritage
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

geography
geography