The World's Largest Public Domain Media Search Engine
AMH-7252-KB The sultan of Mataram attacked by Bantam fighters

Similar

AMH-7252-KB The sultan of Mataram attacked by Bantam fighters

description

Summary

Nederlands: De sultan van Mataram overvallen door Bantammers.
J.P. Coen besloot in 1619 dat Jakatra, later Batavia, een geschiktere basis voor de VOC op Java zou zijn dan Bantam en ging ertoe over deze stad in te nemen. De sultan van Mataram, onder wie Jakatra viel, was het hier vanzelfsprekend niet mee eens en verzette zich hevig. Hij vormde hierbij een alliantie met de in de stad aanwezige Engelsen en de sultan van Bantam. Onderlinge onenigheid zorgde er echter voor dat Coen de stad toch voor de Nederlanders in wist te nemen. De hier afgebeelde overval door de Bantammers op de sultan van Jacatra is het gevolg van deze onenigheid.

De afbeelding is afkomstig uit het werk 'Oud en Nieuw Oost-Indiën' van François Valentyn.
English: The sultan of Mataram attacked by Bantam fighters.
J.P. Coen decided in 1619 that Jakatra, later Batavia, would be a more suitable base for the VOC on Java than Bantam and travelled there to conquer the city. The sultan of Mataram, within whose influence Jakatra fell, was obviously opposed and put up fierce resistance. To further his cause he sealed an alliance with the English present in the city and the sultan of Bantam. But internal strife resulted in Coen being able to win the city for the Dutch after all. The ambush of the sultan of Jacatra by Bantam fighters depicted here resulted from these internal conflicts.

The plate is taken from the work 'Oud en Nieuw Oost-Indien' by Francois Valentyn.

date_range

Date

1724
create

Source

Atlas of Mutual Heritage
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

geography
geography