The World's Largest Public Domain Media Search Engine
AMH-6775-KB Siege of Batavia by the sultan of Mataram

Similar

AMH-6775-KB Siege of Batavia by the sultan of Mataram

description

Summary

Nederlands: Belegering van Batavia door de sultan van Mataram.
In 1628 viel de VOC-stad Batavia ten prooi aan de veroveringsdrang van Sultan Agoeng van Mataram. De sultan zou met de inlijving van Batavia bijna het hele eiland Java in handen krijgen. Het voortbestaan van de VOC op Java kwam op het spel te staan. De muren van het kort daarvoor voltooide fort Batavia bleken bestand tegen de serie aanvallen vanuit het achterland door de troepen van Sultan Agoeng van Mataram. Door voedselgebrek van zijn troepen moest de sultan de strijd beëindigen.
English: Siege of Batavia by the sultan of Mataram.
In 1628 the VOC city of Batavia fell victim to Sultan Agoeng of Mataram's will to conquer. By capturing Batavia the sultan would have acquired almost the whole island of Java. Consequently the future of the VOC on Java hung in the balance. But the walls of the recently completed Batavia Fort proved strong enough to resist the series of attacks from the hinterland by the armies of Sultan Agoeng of Mataram. Because of lack of food for the troops the sultan was forced to withdraw.

date_range

Date

1628
create

Source

Atlas of Mutual Heritage
copyright

Copyright info

public domain

Explore more

geography
geography